Tvättstugor


Det finns en tvättstuga i varje portuppgång. Dessa är belägna på vinden och består av två tvättmaskiner, en tumlare och ett torkskåp.

Det är tillåtet att tvätta mellan 07.00 och 22.00 och dessa tider ska respekteras. När en timme passerat av bokad tid och den som bokat inte använder sin tid, är någon annan i fastigheten välkommen att använda tvättstugan. Du bokar tvättid med hjälp av cylidern som hör till lägenheten och du kan alltså bara boka en tid åt gången. Om du saknar cylinder, ta kontakt med tvättstugeansvarig, så ordnar vi en ny till dig.

Efter användandet av tvättstugan ska alla ytor och golv torkas av och tvättmedelsfacken göras rena. de har en liten egenhet att vilja kladda igen. Det finns renöringsmaterial i alla tvättstugor och om något tar slut, ring eller lämna meddelande till tvättstugeansvarig.

Om någon maskin går sönder ta kontakt med någon i tvättstugeansvarig så kallar vi på reparatör. Det är alltså inte tillåtet för de boende att själva ringa vår firma för reparationer.

Tvättstugeansvarig:
Eva Thoren Hultman 
e.thorenhultman@gmail.com