Trivselregler


Störande ljud

Efter kl 22 och före kl 07 undviker vi att spela hög musik, bada, borra eller spika i väggar och tak. När vi har fest talar vi med grannarna innan. För övrigt tillämpar vi sunt förnuft.

Renoveringar/ombyggnationer
• Måndag-torsdag 08.00-19.00
• Fredag 08.00-18.00
• Lördag 10.00-16.00
• Söndag tar vi det lugnt
För övrigt hänvisas till bilagan i Husboken som noggrant reglerar större arbeten.

Sophantering
Viktigt för miljön och föreningens ekonomi att vi återvinner våra sopor på rätt sätt.

Återvinning och grovsopor
I soprummet på T49 finns kärl för återvinning av – plast, pappersemballage (inkl. mjölkkartonger), glas, tidningar, lampor och batterier

I soprummet på D58 finns kärl för återvinning av – plast, pappersemballage (inkl. mjölkkartonger), glas, tidningar, lampor, batterier, elektronik och grovsopor

Detta innebär att grovsopor enligt ovan numera kan slängas endast i grovsoprummet på D58.

Vi vill än en gång, uppmana alla som använder föreningens soprum att respektera ordningen i soprummen. Att lämna sopor i rätt kärl. Samt att själv minska ner volymen i pappersemballage och plast så att dessa blir mindre skrymmande i kärlen.

Allt som inte kan återvinnas i föreningens soprum (som exempelvis byggavfall från renovering, möbler etc.) ska lämnas av dig själv på en återvinningsstation. Närmaste återvinningsstation är Roslagstulls återbruk – http://www.stockholmvatten.se/avc#!/roslagstulls-aterbruk.

Hushållssopor och återvinning av organiskt material
Det finns 2st matavfallsstationer för organiskt material (komposteringsbart avfall) i föreningen. Den ena intill nuvarande molok, utanför D 58. Den andra utanför T 49.

Trapphus/entréer
Inga cyklar, barnvagnar eller andra föremål får stå eller förvaras i våra trapphus på grund av utrymningsskäl och brandrisk. Det finns cykelrum i 60:an på plan -2 för detta ändamål.
Eftersom vi inte har fastighetsskötare dagligen kan det ibland bli skräpigt i och omkring våra entréer. Detta för med sig ett gemensamt ansvar för att trapphusen och entréområden hålls fräscha och snygga. Vi får alla hjälpas åt att exempelvis plocka upp fimpar och annat.

Tvättstuga
Alla trappuppgångar har tvättstuga och här kan vi boka tvättid mellan 07.00 och 22.00. Det är viktigt att vi respekterar dessa tider då maskinerna är ganska högljudda och de som bor högt upp annars störs. Kl. 23.00 slår strömmen till tvättstugorna automatiskt av. Kom ihåg att städa efter dig och om det saknas material för detta, ring eller på annat sätt meddela, någon i tvättstugegruppen (se info i anslutning till tvättstugor och på hemsidan).

Balkonger
Alla rökare ombeds ta stor hänsyn till att cigaretter fimpas i de askkoppar som finns på vädringsbalkongerna. Fimpar eller andra föremål får absolut inte kastas ned på gården.

Det är förbjudet att rista mattor, att mata fåglar eller andra djur från fönstren och balkongerna. Blomlådor ska alltid placeras på insidan av balkongen.