Styrelsen

Kristofer Fröjd
kfrojd@gmail.com
Döbelnsgatan 58, 1 tr
Ordförande

Andreas Jansson
andreas.u.jansson@gmail.com
Döbelnsgatan 58, 2 tr
Vice Ordförande

Joanna Magnusson
magnusson.joanna@gmail.com
Döbelnsgatan 58, 6 tr
Ledamot

Eva Thoren Hultman
e.thorenhultman@gmail.com
Tulegatan 49
Ledamot

Sara Malm
sara.malm@trivector.se
Tulegatan 49
Ledamot

Mikael Klavius
mikael@klavius.nu
Döbelnsgatan 60,
Ledamot

Ansvarsområden Ansvarig:
Andrahandsuthyrningar Mats
Hemsidan Mikael
Budget / Ekonomi Eva, Kristofer
Gårdsfrågor Joanna
Sophantering (hushållsavfall samt grovsopor) Mats
Tvättstugorna Mats
Kontaktperson A-L (städ och gård) Mats
Kontaktperson Energibevakning Mikael
Cykelförråd/Cykelparkering Sara
Underhållsplan Sara & Kristofer
Renoveringar Mikael

Kontakta styrelsen om du har frågor, idéer eller synpunkter kring huset, föreningen och föreningsarbetet.