Styrelsen

Eva Thoren Hultman
e.thorenhultman@gmail.com
Tulegatan 49
Ordförande

Mikael Klavius
mikael@klavius.nu
Döbelnsgatan 60
Vice Ordförande

Joanna Magnusson
magnusson.joanna@gmail.com
Döbelnsgatan 58
Ledamot

Mats Möller 
mats.a.moller@gmail.com
Döbelbnsgatan 58
Ledamot

Tua Holgersson
tua.holgersson@gmail.com
Tulegatan 49
Ledamot

Sara Malm
sara.malm@trivector.se
Tulegatan 49
Ledamot

Lotta Grethes
lotta.grethes@gmail.com
Döbelnsgatan 60,
Ledamot

Ansvarsområden Ansvarig:
Andrahandsuthyrningar Mats
Hemsidan Mikael
Budget / Ekonomi Eva, Lotta
Gårdsfrågor Joanna
Sophantering (hushållsavfall samt grovsopor) Mats
Tvättstugorna Mats
Kontaktperson A-L (städ och gård) Mats
Kontaktperson Delagott Mikael
Cykelförråd/Cykelparkering Sara
Underhållsplan Sara
Renoveringar Mikael

Kontakta styrelsen om du har frågor, idéer eller synpunkter kring huset, föreningen och föreningsarbetet.