Är du nyinflyttad i fastighEten?

Är du ny medlem i BRF Geten 31? Du kanske är andrahandshyresgäst.
Vad skall du som ny medlem, eller hyresgäst, göra när du flyttat in? Självklart är det som i alla andra fall när man nyttjar gemensamma utrymmen och bor vägg i vägg, man måste visa hänsyn!

  • Kontakta i första hand fastighetsskötaren så hjälper de dig med byte av namnskylt, visning av fastigheten osv. Namnet på lägenhetsdörren skall vara ägarens. Är man andrahandshyresgäst får man sätta upp en klisterlapp under namnskylten!
  • Läs igenom våra Trivselregler noga och regler för tvättstugan! Är du ny medlem i föreningen så ta del av våra stadgar (de finns på denna sajt)
  • Avläsningen av elförbrukningen debiteras på respektive lägenhet och ej specifik person. Detta regleras vid försäljning mellan säljare och köpare
  • Vi misstänker att inflyttningsfesten prioriteras ganska snabbt. Informera dina nya grannar om festen med lapp, förslagsvis i hissen.
  • Se till att förse dina förråd i källaren och vinden med hänglås.
  • Vi vill särskilt trycka på att Ni tänker på att trapphusen är roten till mycket störningar, så tänk på det när ni är i trapphuset sena kvällar och tidiga mornar!.