Garage


I fastighetens källarplan finns cirka 160 garageplatser. Hela garaget är idag uthyrt till Stockholm Parkering under namnet Tulegaraget. Garageporten finns på Tulegatan 49. Föreningen har dock i avtal förbehållit sig rätten att vid behov hyra ut 35 av platserna till sina medlemmar.

Hyresavi för de som har en av dessa 35 föreningsplatser kommer därmed från brf Geten 31. Utöver själva garagehyran så tillkommer en administrations- och städavgift från Stockholm Parkering, som kommer på en separat faktura.

Om samtliga 35 föreningsplatser är upptagna så kan man hyra en vanlig plats direkt från Stockholm Parkering enligt deras aktuella prislista. Som medlem i föreningen har man förtur till samtliga platser. Använd denna länk: www.stockholm-parkering.se

I de fall då alla 35 föreningsplatserna är upptagna finns det en separat kö till dessa som man kan ställa sig i genom telefonkontakt med Stockholm Parkering. När en föreningsplats blir ledig går denna till nästa person i kön, oavsett om denna person har en ordinarie plats i garaget eller ej. Stockholm Parkering nås på 08-772 96 00.

Föreningsplatserna har två olika priser beroende på vilken våning i garaget som platsen ligger på.

Övre plan: 1375 kr/månad (1000 kr till Brf Geten 31 + 375 kr till Stockholm parkering)
Undre plan: 1275 kr/månad (900 kr till Brf Geten 31 + 375 kr till Stockholm parkering)

Har du övriga frågor om garaget kontakta Sara Malm som ansvarar för garagefrågor inom styrelsen. sara.malm@trivector.se