BRF Geten 31

Här kan alla medlemmar (och andra intresserade) få regelbunden information om vad som sker i huset, hur styrelsens arbete fortlöper och övrig information som kan vara av intresse. Glöm inte heller att prenumerera på vårt nyhetsbrev som vi även sätter upp på anslagstavlorna i entréerna. Om du har något som du vill berätta för de andra medlemmarna skicka gärna en insändare genom att skicka ett mail till någon av oss i styrelsen. Du hittar våra e-postadresser under länk ”Styrelsen”.