Styrelsen

Kristofer Fröjd
kfrojd@gmail.com
Döbelnsgatan 58, 1 tr
Ordförande

Andreas Jansson
andreas.jansson@mitel.com
Döbelnsgatan 58, 2 tr
Vice Ordförande

Kalle Hallding
kalle@hallding.se
Döbelnsgatan 60,
Ledamot

Joanna Magnusson
joanna_vallin@hotmail.com
Döbelnsgatan 58, 6 tr
Ledamot

Margareta Tegerstedt
m.tegerstedt@gmail.com
Tulegatan 49, 3 tr
Ledamot

Titti Frisk Hagström
titti.hagstrom@gmail.com
Tulegatan 49,
Suppleant

Mikael Klavius
mikael@klavius.nu
Döbelnsgatan 60,
Suppleant

Kontakta styrelsen om du har frågor, idéer eller
synpunkter kring huset, föreningen och föreningsarbetet.