Styrelsen

Kristofer Fröjd
kfrojd@gmail.com
Döbelnsgatan 58, 1 tr
Ordförande

Andreas Jansson
andreas.u.jansson@gmail.com
Döbelnsgatan 58, 2 tr
Vice Ordförande

Joanna Magnusson
magnusson.joanna@gmail.com
Döbelnsgatan 58, 6 tr
Ledamot

Margareta Tegerstedt
m.tegerstedt@gmail.com
Tulegatan 49, 3 tr
Ledamot

Sara Malm
sara.malm@trivector.se
Tulegatan 49
Ledamot

Mikael Klavius
mikael@klavius.nu
Döbelnsgatan 60,
Suppleant

Ansvarsområden Ansvarig:
Andrahandsuthyrningar Margareta
Hemsidan Mikael
Budget / Ekonomi Andreas, Kristofer
Gårdsfrågor Margareta, Joanna
Sophantering (hushållsavfall samt grovsopor) Margareta
Tvätstugorna Margareta
Kontaktperson A-L (städ och gård) Joanna
Kontaktperson Energibevakning Kristofer
Cykelförråd/Cykelparkering Sara
Underhållsplan Sara & Kristofer
Renoveringar Mikael, Sara

Kontakta styrelsen om du har frågor, idéer eller
synpunkter kring huset, föreningen och föreningsarbetet.