Styrelsen

Kristofer Fröjd
kfrojd@gmail.com
Döbelnsgatan 58, 1 tr
Ordförande

Andreas Jansson
andreas.jansson@mitel.com
Döbelnsgatan 58, 2 tr
Vice Ordförande

Joanna Magnusson
joanna_vallin@hotmail.com
Döbelnsgatan 58, 6 tr
Ledamot

Margareta Tegerstedt
m.tegerstedt@gmail.com
Tulegatan 49, 3 tr
Ledamot

Sara Malm
sara.malm@trivector.se
Tulegatan 49
Ledamot

Titti Frisk Hagström
titti.hagstrom@gmail.com
Tulegatan 49,
Suppleant

Mikael Klavius
mikael@klavius.nu
Döbelnsgatan 60,
Suppleant

Ansvarsområden Ansvarig:
Andrahandsuthyrningar Margareta
Hemsidan Mikael
Budget / Ekonomi Andreas, Kristofer
Gårdsfrågor Margareta, Joanna
Sophantering (hushållsavfall samt grovsopor) Titti
Tvätstugorna Margareta
Kontaktperson A-L (städ och gård) Joanna
Kontaktperson Energibevakning Kristofer
Cykelförråd/Cykelparkering Sara, Titti
Underhållsplan Sara & Kristofer
Renoveringar Mikael, Sara

Kontakta styrelsen om du har frågor, idéer eller
synpunkter kring huset, föreningen och föreningsarbetet.