Exemple de marimi fizice de proces

Prin specii de proprietăți fizice se înțelege mulțimea tuturor Acelor proprietăți Care satisfac cel puţin o relație sau pe care se poate définition o operație. Pentru introducerea sistematică a mărimilor fizice Într-un domeniu, este nevoie de cunoașterea speciilor de proprietăți fizice și relațiile pe care acestea le satisfac. Dacă se consideră sistemul constituit dintr-un Corp ponctuelle de masă m (modelul ponctului Material) izolat de Alte corpuri (și Deci Forţa Care acționează asupra lui este nulă), ecuația de mișcare în raport cu un referențial inerțial, este m r → ̈ = 0 {displaystyle scriptstyle m {ddot {vec {r}}} = 0}, Cu soluția r → (t) = A → t + B → {displaystyle scriptstyle {vec {r}} (t) = {vec {A}} t + {vec {B}}} în Care Intervin constantele A → {displaystyle scriptstyle {vec {A}}} și B → {displaystyle scriptstyle {vec {B}}}. Cazul în Care Grupul mărimilor de Stare este incomplet reprezintă importanță pentru detectarea de Noi specii de marimi de stare. Mennyiségek, Mértékegységek (Mărimi fizice, unități de măsură). Editura Academiei R. Budapest: Műszaki Könyvkiadó. Existența forțelor Pune în evidență o Nouă espèce de marimi de Stare care nu e de Natura mecanică. STArea sistemului celor Două feu se numește TERMOELECTRICĂ, iar fenomenul pus în evidență prin Experiență taiate efectul termoelectric. Prin Aplicarea raționamentelor teoriei structurilor algbrice, se selectează DIN mulțimea proprietăților fizice, ACELE proprietăți care pot fi puse în corespondență cu mulțimea numerelor Reale sau cu o submulțime a acesteia. CSENGERI Pintér, Péter (1997). Sistemele fizice, transformările și interacțiunile Lor se descriu cu ajutorul proprietăților pe care le au și care pot fi puse în evidenţa, în mod obiectiv, prin Analiza datelor experimentale.

Se constată că Dacă T 1 {displaystyle scriptstyle t _ {1}} este diferit de T 2 {displaystyle scriptstyle = 2}}, asupra firelor se exercită forte cu Atât mai mari cu Cât diferența de temperatura T 1 − T 2 {displaystyle scriptstyle t _ {1}-t. s {2}} este mai mare și Dacă T 1 = T 2 {displaystyle scriptstyle t _ {1} = t _ {2}} forțele se anulează. Analiza sistemică a mărimilor fizice cercetează existența speciilor distincte precum și relațiile și operațiile Care Sitiera défini PE aceste mulțimi sau între aceste mulțimi și mulțimea numerelor Reale. Cum lisse construcție abstractă nu poate Opera în absentța unor axiome, la fel nici sistemul de marimi fizice nu poate Opera în absentța unor marimi fizice de bază, marimi ce se numesc marimi fizice fondement. Evenimentele susceptibile de a constitui Cauze se numesc Evenimente de Stare, iar speciile Care le caracterizează Proprietatea de Stare se numesc marimi de stare. Acestea se Determina DIN condiția ca la momentul inițial t = 0 {displaystyle scriptstyle t = 0}, traiectoria r → (t) {displaystyle scriptstyle {vec {r}} (t)} Trece prin ponctul având Raza vectoare r → (0) = B {displaystyle scriptstyle {vec {r}} (0) = B} și viteza v → (0) = A {displaystyle scriptstyle {vec {v}} (0) = A}. Pornind de la mai multe proprietăți fizice ALE unui sistem fizic, se ajunge la Conceptul de mărime fizică printr-o Analize sistematică a unor relații și condiții pe care trebuie să le satisfacă aceste proprietăți. Evenimentele respectiv speciile de marimi care nu Intervin în STArea unui sistem fizic se numesc Evenimente accesorii, respectiv marimi accesorii.