Ekonomi

Föreningen har sedan den ekonomiska planen upprättades amorterat väsentliga belopp.
Från de initiala 82,4 MSEK till dagens lånesituationen som ser ut som följer:

2 453 000 kr hos Swedbank
20 000 000 kr hos Swedbank
20 000 000 kr hos Swedbank
42 453 000 kr totalt

Frågor
Kontakta vår ekonomiska grupp:

Kristofer Fröjd
kfrojd@gmail.com

Andreas Jansson
andreas.jansson@mitel.com